Økohuset

OM ØKOHUSET

Her på hjemmesiden finder du information omkring Økohuset, og de forskellige socialpædagogiske og psykologiske områder vi arbejder inden for.

Alle Økohusets aktiviteter er målrettet arbejdet med udsatte unge, som har brug for at blive mødt med en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor de unge stadig har mulighed for at tage ansvar for eget liv.

Økohuset ligger i en ejendom i Næstved centrum og rummer i alt 280 m2 fordel på 3 separate etager med tilhørende gårdanlæg og havearealer.

Bygningen som Økohuset har overtaget, er en tidligere rockerborg som ultimo 2013, under stor mediebevågen, blev lukket i 1 1/2 måned jvf. rockerloven, da man frygtede for de omkringboende beboeres sikkerhed grundet risikoen for angreb på bygningen.

Projektet Økohuset blev efterfølgende iværksat, for at forhindre at bygningen igen, i mangel af andet formål, blev taget i brug af rockere og bandemedlemmer.

 

Siden Økohusets start i marts 2014 er der sket meget, og huset favner nu ud over selve aktivitetshuset også et mentorkorps samt botilbuddet Residencia.