Økohuset

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE

Målgruppen er unge mænd i alderen fra 18 år.

Marginaliserede unge mænd med udadreagerende adfærd, problemer med vredeshåndtering og impulskontrol og kriminel baggrund, eller som er kriminalitetstruede, herunder også unge med tilknytning til banderocker-miljøet, og som ønsker at forlade dette.

Økohusets målgruppe har en stærk uhensigtsmæssig adfærd, manglende sociale kompetencer, misbrugsproblematikker, tilknytningsforstyrrelser, dyssociale personlighedsforstyrrelser, PTSD, ADD og ADHD.

Det kan være unge, som tidligere har været anbragt på sikrede institutioner, hvor erfaringen har vist, at disse ikke kunne rumme den unges behov.