Økohuset

MENTORKORPS

ØKOHUSETS MENTORKORPS

Økohuset tilbyder mentorer med unik erfaring inden for arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruet unge; herunder særlig erfaring med unge der har, eller har haft tilknytning til bande/rocker miljøer. Endvidere har vi særligt erfaring med unge, som har været en del af et religiøst/politisk ekstremistisk miljø.

Vi arbejder intenst med den unges forandringsudsagn, og sætter som udgangspunkt den unges egne ønsker for fremtiden øverst, når vi sammen med borgeren opstiller realistiske mål for mentorforløbet.

Vi tror på, at alle med den rette støtte og motivation, kan forandre deres livsførelse og opnå deres fulde potentiale.

Vi arbejder systematisk med skabelse og fastholdelse af motivation hos borgeren og arbejder stringent med den motiverende samtale.

Vores mentorer modtager ekstern og intern supervision, så vi altid kan tilbyde en høj grad af professionalisme og faglighed.

I Økohuset prioriterer vi en tillidsfuld relation mellem mentor og mentee. Vi matcher hver enkelt unge med den mentor, som bedst kan understøtte den enkelte unges individuelle behov.

Vores mentorer har tilsammen en bred uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund, inden for det socialpædagogiske/psykologiske felt, og alle medarbejdere opkvalificeres løbende.

Vi har også mentorer ansat med bred erfaring inden for det private erhvervsliv og håndværker/byggebranchen. Denne sammensætning af vores mentorkorps skaber de optimale muligheder for, at vi kan hjælpe de unge videre i livet og overskride den samfundsmæssige marginaliserede position, som de oftest befinder sig i.

Vores mentorer har Socialstyrelsens mentoruddannelse som fælles fagligt fundament og ud over denne, er nogen af os efteruddannet indenfor PET's uddannelse for nøglepersoner for hjemvendte Syrienskrigere, Psykologforeningens uddannelse i Debriefing, ART-træneruddannelsen (Agression Replacement Traning), Motiverende samtale, Specialistuddannelsen i supervision, Livsførelseslisten, Breathe SMART, fittnessintruktør med speciale i arbejdsskader og massør med speciale i fysiurgisk massage.

Flere af vores mentorer har personlige erfaringer fra bande/rocker miljøet og fra politisk ekstremistiske miljøer. Fælles for disse mentorer er, at de har distanceret sig fra deres tidligere miljø, at de ikke er NEC registreret, at de enten er under uddannelse eller færdiguddannede, samt at de succesfuldt har skabt sig en ny kriminalitetsfri tilværelse og indgår i et tæt supervisionsforløb.